Η Open mind, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,  αποτελεί ένα σύγχρονο επιστημονικό κέντρο εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ενημέρωσης. Στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επιμορφωτικών σεμιναρίων, ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού τα οποία οργανώνται με αφετηρία τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των νευροεπιστημών , της ψυχολογιας και της παιδαγωγικής επιστήμης.

Οι επιστημονικές ημερίδες και τα αντίστοιχα σεμινάρια μας απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, σε φοιτητές και σε γονείς. Τα σεμινάρια γνωστικής εκπαίδευσης εστιάζουν στην βελτιστοποίηση διαδικασίων όπως η μνήμη, η προσοχή, η συγκέντρωση , η μάθηση ενώ η συναισθηματική εκπαίδευση αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, η συναισθηματική νοημοσύνη και στην αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων.

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και ενημερωθείτε σχετικά με τα παρεχόμενα επιστημονικά σεμινάρια και τις επαγγελματικές εκπαιδεύσεις.

Είμαστε στη διάθεση σας

Δεμίρη Νάντια | Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εκπαιδευτικός, Msc Brain & Mind Sciences, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης


Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Προγράμμα